Դիմորդի անկյուն
Կենսաբանություն 2019
Աշխարհագրություն 2019
Համաշխարհային պատմություն 2019
Հայոց լեզու և հայ գրականություն 2019
Ֆիզիկա 2019
Անգլերեն 2019
Գերմաներեն 2019
Ֆրանսերեն 2019
Իսպաներեն 2019
Իտալերեն 2019
Պարսկերեն 2019
Մաթեմատիկա 2019
Քիմիա 2019
Հայոց պատմություն 2019
Ռուսաց լեզու 2019
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: