Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
338
Դպրոց` Ավագ
Մարզ` Արագածոտն
Համայնք` ք. Թալին