Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
Դպրոց` N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց
Մարզ` Կոտայք
Համայնք` ք. Աբովյան