Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
169
Դպրոց` միջնակարգ
Մարզ` Արագածոտն
Համայնք` գ. Նոր Արթիկ