Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
102
Դպրոց` Օյունջյան մ/դ
Մարզ` Շիրակ
Համայնք` ք. Գյումրի