Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
140
Դպրոց` գ. Ձագիկավանի մ/դ
Մարզ` Սյունիք
Համայնք` գ. Ձագիկավան