Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
394
Դպրոց` Միջնակարգ
Մարզ` Սյունիք
Համայնք` գ. Լեհվազ