Հովիտները համարվում են հրաշալի թաքստոց, լավագույնս պատսպարում են մարդկանց ու ռազմական տեխնիկան թշնամու դիտարկումներից ու կրակից:

Հովտային տեղանքը խոչընդոտում է սեփական զորքերի տեղաշարժը, մինչդեռ լեռնային տեղանքը ապահովում է զորքերի աննկատ տեղաշարժումն ու քողարկումը՝ դժվարացնելով ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժը, դիտարկումը, կողմնորոշումը և կրակ վարելը: Լեռնային տեղանքն առավել նպաստավոր է պաշտպանության համար:

Մարտական գործողությունների ժամանակ հարձակման և պաշտպանության համար առավել նպաստավոր է բլրային տեղանքը,որը ընդհանուր առմամբ, չի խոչընդոտում մարտական տեխնիկայի և տրանսպորտի տեղաշարժերը, նպաստում է քողարկմանը,դիտակետերի և կրակային դիրքերի ընտրմանը:

23 հունվարի, 11:20

Մենք արդեն գիտենք, որ մարտական առաջադրանքները կատարվում են երկրի մակերևույթի որոշակի տեղամասում՝ տեղանքում: Երկրի մակերևույթի անհարթությունների ամբողջությունն էլ կոչվում է տեղանքի ռելիեֆ:

Տեղանքն ըստ ռելիեֆի բնույթի լինում է՝ հարթավայրային, բլրային և լեռնային:

Ըստ քողարկման և դիտարկման պայմանների տեղանքը կարող է լինել՝ բաց, կիսափակ և փակ:

Իսկ ահա տեղանքի մարտավարական հատկանիշներին կանդրադառնանք հաջորդ գրառման մեջ:

20 հունվարի, 22:57

Սիրելիներս, եկեք այս անգամ հասկանանք՝ ինչ է տեղանքը և ինչ է նշանակում տեղանքի ուսումնասիրում, քանի որ ցանկացած մարտական գործողություններին նախորդում է տեղանքի ուսումնասիրումը:

Տեղանքը երկրի մակերեւույթի որոշակի տեղամաս է, որտեղ կատարվելու է տրված մարտական առաջադրանքը:
Տեղանքի ուսումնասիրումը կատարվում է երկու եղանակով՝ տեղազննումով և տեղագրական քարտեզի օգնությամբ:
Տեղանքի ուսումնասիրման, ինչպես նաև ճիշտ եզրակացություններ կատարելու համար պետք է լավ իմանալ տեղանքի տարատեսակների մարտավարական հատկանիշները:

20 հունվարի, 22:52

Սիրելի աշակերտներ, եկեք մեր երկարատև արձակուրդներից վերադառնանք Դասարան ու շարունակենք հարստացնել մեր գիտելիքների պաշարը՝ այս անգամ ռազմական տեղագրությունից:
Դե ինչ՝ պատրա՞ստ եք:

Ռազմական տեղագրությունը համարվում է մարտական պատրաստության կարևորագույն առարկաներից, քանի որ միայն տեղանքի մարտավարական հատկանիշների ճիշտ գնահատմամբ ու օգտագործմամբ է հնարավոր դառնում մարտական գործողությունների արդյունավետ կազմակերպումը զինված ընդհարումների դեպքում:

Ռազմական տեղագրության ուսումնասիրությունը զինծառայողների մոտ զարգացնում է դիտողականությունը, ճշգրտությունը, դիտարկումների արդյունքների եւ տեղանքի մարտավարական հատկանիշների վերլուծման ու գնահատման ունակությունը:

16 հունվարի, 13:40

Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց,
Մեզ և Ձեզ մեծ ավետիս :

Թող Աստծո զորավոր պաշտպանությունը լինի մեր զինվորների վրա:

06 հունվարի, 23:19

Իսկ դուք կարողանու՞մ եք կատարել դարձումներ տեղում: Գիտե՞ք չէ, որ տեղում դարձումները կատարվումեն «Ա՜ջ– ԴԱ՛ՐՁ», «Ձա՜խ–ԴԱ՛ՐՁ» և « Հե՜տ–ԴԱ՛ՐՁ» հրամաններով: Քանի՞ գործողությամբ (հաշվով) են կատարվում դարձումները տեղում:

ա. մեկ1%
1 քվե
բ. երեք6%
9 քվե
գ. երկու93%
143 քվե
23 դեկտեմբերի 2019, 23:11

ՀՀ զինված ուժերի կանոնագրքերով, շարային կանոնադրությամբ և հրահանգներով յուրաքանչյուր զինծառայող (զորամասերի (ստորաբաժանումների) հրամանատարներ ու ենթակա անձնակազմ) ունի որոշակի պարտականություններ, որոնք նա պարտավոր է կատարել շարք կանգնելուց առաջ և շարքում:

Զինծառայողը պարտավոր է՝
● իմանալ շարքում իր դիրքը և հրամանից հետո արագորեն զբաղեցնել այն,
● անպայմանորեն ստուգել և համոզվել, որ իրեն ամրացված զենքը և ռազմական տեխնիկան գտնվում են սարքին վիճակում, սակրային գործիքների և այլ հանդերձանքի առկայությունն ու վիճակը,
● չխոսել շարքում,
● առանց հրամանատարի (պետի) թույլտվության դուրս չգալ շարքից,
● չծխել,
● շարժման ընթացքում պահպանել կանոնադրությամբ կամ հրամանատարի կողմից սահմանված տարածությունն ու հեռավորությունը, ուշադիր հետևել հրամանատարի հրամաններին ու ազդանշաններին:

21 դեկտեմբերի 2019, 22:29

Կարծում եմ՝ գիտեք, շարային կեցվածքնարտահայտում է զինծառայողների կամ հրամանատարների փոխադարձ հարգանքը ազգային խորհրդանիշերի և բարձրաստիճան զինծառայողների նկատմամբ։

Զինծառայողը պարտավոր է շարային կեցվածք ընդունել՝ «ԶԳԱ՛ՍՏ» կամ «ՇԱՐՎԻ՛Ր» հրամանների տրման ժամանակ:

Իսկ կարո՞ղ եք ասել, թե ուրիշ որ առանձնահատուկ դեպքերում է զինծառայողը պարտավոր ընդունել շարային կեցվածք:

16 դեկտեմբերի 2019, 17:15

Սիրելի աշակերտներ, գիտե՞ք չէ, որ մեկ գծի վրա, սահմանված տարածությամբ կողք կողքի շարված զինծառայողների շարքը կոչվում է տողան:

Երկտողան շարքում առաջին տողանի զինծառայողը և նրա թիկունքում կանգնած զինծառայողը կազմում են կարգ: Կարգը համարվում է ոչ լրիվ, եթե առաջին տողանի զինծառայողի թիկունքում՝ երկրորդ տողանում զինծառայող չկա:
Քանի որ անհրաժեշտ է, որ վերջին կարգը միշտ լինի լրիվ, հետևաբար երկտողան շարքի հետդարձի ժամանակ ոչ լրիվ կարգի զինծառայողը պետք է անցնի առաջին տողան:

15 դեկտեմբերի 2019, 20:57

Յուրաքանչյուր շարք ունի հետևյալ բաղկացուցիչ մասերը՝ ճակատ, թիկունք, թևեր, տարածություն, հեռավորություն, լայնություն և խորություն:

Շարքում գտնվող զինծառայողների դիմային կողմը կոչվում է ճակատ:
Շարքի ճակատի հակադիր կողմը կոչվում է թիկունք: Շարքի աջ վերջավորությունը կոչվում է աջ թև, ձախ վերջավորու թյունը՝ ձախ թև:
Շարքի դարձումների (աջդարձ, ձախդարձ, հետդարձ) ժամանակ թևերի անվանումները չեն փոխվում:

13 դեկտեմբերի 2019, 17:22