Հուլիսի 1-ին մեկնարկել է 2019 թվականի ամառային զորակոչը և պարտադիր զինվորական ծառայության են մեկնել այս զորակոչի առաջին նորակոչիկները:
Խաղաղ ծառայություն ենք մաղթում բոլոր զինվորներին։

03 հուլիսի, 15:15

Զորակոչի ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված եղբայրներն իրենց ցանկությամբ ծառայության են նշանակվում միևնույն զորամասում:

06 հունիսի, 15:17

Ովքե՞ր չեն զորակոչվում պարտադիր զինվորական ծառայության

Պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա չէ այն քաղաքացին, ով նախկինում դատապարտվել է ազատազրկման` ծանր կամ առանձնապես ծանր, կամ առնվազն երկու անգամ դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար և ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

Պարտադիր զինվորական ծառայության չի կարող զորակոչվել այն անձը, ով պատիժ է կրում ազատազրկման կամ կալանքի ձևով, կամ ում նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում:

Բացառություն են կազմում դեպքերը, երբ քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափելու պատճառով, և եթե քաղաքացին գրավոր ցանկություն է հայտնել զորակոչվելու պարտադիր զինվորական ծառայության:

25 մայիսի, 16:44

Ժամկետային ծառայության զինծառայողն ունի շաբաթական մեկ անգամ գնդի տեղակայման վայրից արձակվելու իրավունք, եթե նրան տրված չեն «զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկում» կամ «կարգապահական վաշտ ուղարկելը» կարգապահական տույժեր:

Արձակման թույլտվություն ստանալու համար զինծառայողները դիմում են իրենց անմիջական պետին:

Արձակում ստացած Ժամկետային պարտադիր զինծառայողները կարող են ազատ տեղաշարժվել սահմանափակ տարածքի սահմաններում:

Զինծառայողների արձակումը ստորաբաժանումների միջև կարգավորվում է այնպես, որ չթուլանա մարտական պատրաստությունը և չընկնի մարտական հերթապահության որակը:

26 ապրիլի, 16:07

Իսկ գիտե՞ք, որ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիներն ուսումնառության ընթացքում համարվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ, և նրանց վրա տարածվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողների համար օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները:

09 ապրիլի, 11:48

Անձն ունի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունք հետևյալ դեպքերում.
1) առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար,
2) մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային ծառայություն,
3) ընտանեկան պայմաններից ելնելով ստացել է զորակոչման ժամանակավոր հետաձգման իրավունք (տարկետում) և 27 տարին լրանալու օրվա դրությամբ չի կորցրել այդ տարկետման իրավունքը:
Այլ հիմքով քաղաքացին կարող է բացառիկ դեպքերում ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

19 մարտի, 14:46

Զինվորական ծառայության ժամկետում չեն հաշվարկվում զինծառայողի`
● ազատազրկման կամ կալանքի ձևով պատիժը կրելու ժամանակահատվածը,
● ձերբակալման կամ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորման ժամանակահատվածը,
Ազատազրկման կամ կալանքի ձևով պատիժը կրելու, ձերբակալման կամ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է զինծառայողի զինվորական ծառայության ժամկետում, եթե զինծառայողն օրենքով սահմանված կարգով ձեռք է բերել արդարացվածի կարգավիճակ:
● զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելու կամ օրենքով սահմանված կարգով ապացուցված ինքնախեղման կամ դիտավորությամբ իր առողջական վիճակն այլ եղանակով վատթարացրած զինծառայողի բուժման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածները,
● զինծառայողի պահանջով իր առողջական վիճակի կրկնակի հետազոտման մեջ գտնվելու ժամանակահատվածը, եթե հետազոտման արդյունքներով զինծառայողի բուժման անհրաժեշտությունը բացակայում է:

06 փետրվարի, 14:35

Սիրելի՛ Dasaran-ցիներ, հիշե՛ք՝ յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է հոգ տանի իր առողջության պահպանման համար և չպետք է թաքցնի իր հիվանդությունը:

Զինվորական ծառայության ընթացքում առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողն ունի բուժման իրավունք:

Հիվանդանալու դեպքում նա պարտավոր է այդ մասին անմիջապես զեկուցել իր անմիջական պետին և նրա թույլտվությամբ դիմել գնդի բուժկետ` բժշկական օգնություն ստանալու:

30 հունվարի, 18:10

Գիտեք չէ՞, որ քաղաքացիները պարտադիր զինվորական ծառայության ներգրավվում են զորակոչի միջոցով և զինվորական ծառայություն անցնելու ընթացքում համարվում են զինծառայող:

17 հունվարի, 12:09

Ի դեպ, պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող եղբայր ունեցող շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողն իր ցանկությամբ ծառայության է նշանակվում եղբոր ծառայության վայրի զորամասում, եթե շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող եղբոր ծառայության ժամկետը չի գերազանցում 17 ամիսը:

14 հունվարի, 17:46