Սիրելիներ, եկել ենք ձեզ հետ հետաքրքիր փաստերով կիսվելու )

Երևի թե բոլորս էլ լսած կլինենք այն խոսքերը, որ եթե խաղաղություն ես ուզում, պատրաստվիր պատերազմի: Կարծես հենց այս կարգախոսով էլ առաջնորդվում են պետությունները՝ կարևորագույն դեր հատկացնելով երկրի պաշտպանական կառույցին, առավելագույն միջոցներն ու ռեսուրսները ներդնելով մարտունակ ու հզոր բանակ ստեղծելու նպատակով: Դե, բնական է, անհրաժեշտության դեպքում պետք է հակահարված տալ: Բայց արի ու տես, որ կան երկրներ, որ բանակ չունեն: Այո, այո ....

Եվ ահա այդ երկրներից է Վատիկան քաղաք-պետությունը, որը չունի սեփական զինված ուժեր: Փոխարենը Պապական աթոռն ունի իր ռազմական կորպուսը՝ շվեյցարական գվարդիան, որն էլ պատասխանատու է Պապի անձնական անվտանգության համար: Այս ամենի պատճառով էլ Հռոմի պապի թիկնազորը կոչում են Շվեյցարական բանակ:

Ի դեպ, նախկինում Վատիկանի և Հռոմի պապի պաշտպանությամբ զբաղվել են բազմաթիվ ռազմական խմբեր, որոնք լուծարվել են 1970 թվականին Պողոս IV Պապի կողմից:

18 սեպտեմբերի, 00:28

Սիրելի աշակերտներ, եկեք միասին պարզենք, թե ինչ է զինված ուժերը կամ բանակը:
Կարծում եմ գիտեք, որ յուրաքանչյուր պետություն՝ անկախ ռազմաքաղաքական իրավիճակներից, ունի զինված ուժեր: Այն պետության գլխավոր զինված կառույցն է, որն օգտագործվում է արտաքին թշնամիներից պաշտպանվելու, այլ պետություններ զավթելու, գաղութային ժողովուրդներ ստրկացնելու, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականություն վարելու համար:
Շատ հաճախ «զինված ուժեր» տերմինը փոխարինում են «բանակ» տերմինով:

Օրինակ, Խորհրդային Միության զինված ուժերը կոչվում էին Կարմիր բանակ, իսկ 20-րդ դարի կեսից այն պաշտոնապես կոչվեց Խորհրդային բանակ:

Իսկ կարո՞ղ եք նշել այլ պետություններ, որտեղ երկրի զինված ուժերը պաշտոնապես կոչվում է բանակ:

15 սեպտեմբերի, 13:49

Սիրելի աշակերտներ, բա դուք մեզ չէի՞ք կարոտել:
Ժամանակն է, որ երկար արձակուրդներից հետո վերադառնանք Dasaran : Այդպես չէ՞:

Դե ուրեմն, պատրաստվեք: Միասին սովորելու ենք զինվորական ծառայության այբուբենը, տարբերակելու ենք զինվորական կոչումներն ու պաշտոնները, ձեռք ենք բերելու օգտակար գիտելիքներ ռազմարվեստի պատմության մասին, ծանոթանալու ենք Հայաստանի ու Արցախի ազգային հերոսների հետ և իմանալու ենք շատ ու շատ այլ պիտանի տեղեկություններ...
Միասին քայլ առ քայլ պատրաստվելու ենք զորակոչվելու հայկական բանակ՝ զինված սեփական ուժերի նկատմամբ վստահությամբ ու համարձակությամբ...
Դե ինչ, բոլորիս բարի ծառայություն...

14 սեպտեմբերի, 19:56

Գիտեք չէ՞, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ: Իսկ դա նշանակում է, որ երկրի բոլոր օրենքները, իրավական ակտերն ու միջազգային պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը:

Սահմանադրությունն օրենսդրության հիմքն է, երկրի հիմնական օրենքը, որտեղ էլ հենց ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը (կարող ես կարդալ Սահմանադրության 46-րդ հոդվածը):

Իսկ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը կարգավորում է քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու սահմանադրական պարտականությունները:

Ի դեպ, այս օրենքով է կանոնակարգվում նաև քաղաքացիներին զինվորական ծառայության նախապատրաստումը, որի շրջանակում էլ հանրակրթական դպրոցներում, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսուցանվում է նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան:

Իսկ դուք արդեն հասցրե՞լ եք ծանոթանալ դասագրքին:

14 սեպտեմբերի, 12:40

Հուլիսի 1-ին մեկնարկել է 2019 թվականի ամառային զորակոչը և պարտադիր զինվորական ծառայության են մեկնել այս զորակոչի առաջին նորակոչիկները:
Խաղաղ ծառայություն ենք մաղթում բոլոր զինվորներին։

03 հուլիսի, 15:15

Զորակոչի ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված եղբայրներն իրենց ցանկությամբ ծառայության են նշանակվում միևնույն զորամասում:

06 հունիսի, 15:17

Ովքե՞ր չեն զորակոչվում պարտադիր զինվորական ծառայության

Պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա չէ այն քաղաքացին, ով նախկինում դատապարտվել է ազատազրկման` ծանր կամ առանձնապես ծանր, կամ առնվազն երկու անգամ դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար և ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով:

Պարտադիր զինվորական ծառայության չի կարող զորակոչվել այն անձը, ով պատիժ է կրում ազատազրկման կամ կալանքի ձևով, կամ ում նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում:

Բացառություն են կազմում դեպքերը, երբ քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափելու պատճառով, և եթե քաղաքացին գրավոր ցանկություն է հայտնել զորակոչվելու պարտադիր զինվորական ծառայության:

25 մայիսի, 16:44

Ժամկետային ծառայության զինծառայողն ունի շաբաթական մեկ անգամ գնդի տեղակայման վայրից արձակվելու իրավունք, եթե նրան տրված չեն «զորամասի տեղաբաշխման վայրից հերթական արձակումից զրկում» կամ «կարգապահական վաշտ ուղարկելը» կարգապահական տույժեր:

Արձակման թույլտվություն ստանալու համար զինծառայողները դիմում են իրենց անմիջական պետին:

Արձակում ստացած Ժամկետային պարտադիր զինծառայողները կարող են ազատ տեղաշարժվել սահմանափակ տարածքի սահմաններում:

Զինծառայողների արձակումը ստորաբաժանումների միջև կարգավորվում է այնպես, որ չթուլանա մարտական պատրաստությունը և չընկնի մարտական հերթապահության որակը:

26 ապրիլի, 16:07

Իսկ գիտե՞ք, որ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիներն ուսումնառության ընթացքում համարվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ, և նրանց վրա տարածվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողների համար օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները:

09 ապրիլի, 11:48

Անձն ունի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու իրավունք հետևյալ դեպքերում.
1) առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար,
2) մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային ծառայություն,
3) ընտանեկան պայմաններից ելնելով ստացել է զորակոչման ժամանակավոր հետաձգման իրավունք (տարկետում) և 27 տարին լրանալու օրվա դրությամբ չի կորցրել այդ տարկետման իրավունքը:
Այլ հիմքով քաղաքացին կարող է բացառիկ դեպքերում ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

19 մարտի, 14:46