Հանրագիտարան

Խախտված իրավունքների վերականգնման ընթացակարգը

Իր իրավունքները խախտող գործողությունները, անգործությունը, հրամանները և որոշումները զինծառայողը կարող է բողոքարկել վերադասության կարգով (զեկուցագիր, դիմում կամ բողոք (տե՛ս հավելված 10) ներկայացնելու միջոցով) կամ դատական կարգով։

 

Վերադասության կարգով բողոքարկումն անձին չի զրկում դատարան դիմելու իրավունքից և այն դեպքերում, երբ վերադասության կարգով բողոքարկումն արդյունք չի տալիս, կարելի է դիմել դատարան։

 

Եթե զինծառայողի իրավունքները խախտող գործողությունները կամ անգործությունն իրենց մեջ պարունակում են հանցագործության տարրեր, զինծառայողը պարտավոր է դիմել ոստիկանություն կամ ռազմական ոստիկանություն, դատախազություն կամ զինվորական դատախազություն։

 

Հավելված 9․ Կառույցներ, ուր կարելի է ներկայացնել բողոքներ զորակոչի կամ զինվորական ծառայության ընթացում իրենց կամ իրենց հարազատների իրավունքների ոտնահարման դեպքերը կանխելու համար

 

Պետական մարմիններն են ՀՀ դատախազությունը, ՀՀ քնչական ծառայությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։
 
Կարելի է դիմել նաև
 
«Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ
 
Հեռ․՝ + 374 93820632 + 374 55820632 + 374 (322) 21340
 
Ղեկավարի անունը, ազգանունը՝ Էդգար Խաչատրյան
 
Հասցեն՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 2002, ք. Վանաձոր, Մյասնիկյան 12, բն. 40, «ԽԵ» գրասենյակ
 
 
 
 
Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: