Հանրագիտարան

Հավելված 10․ Դիմում բողոքի օրինակելի ձև

 

_______________________________________________________

Այն մարմնի ղեկավարի անուն-ազգանունը, որին ուղղված է դիմումը

 

 

 

Դիմող՝ __________________________________________________

Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

__________________________________________________

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ

 

_______________________________________________________

Հասցե, հեռախոսի համար

 

 

Դ ի մ ո ւ մ

 

Հարգելի պարոն/տիկին ________________________

______________________________________________________________________

 

Խնդրի հակիրճ նկարագրությունը՝ էական փաստերի, հանգամանքների ներկայացմամբ

________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________:

___________________________________________________________________________

 

Պահանջը հիմնավորող իրավական նորմերը և դրանց համառոտ շարադրանքը

________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________:

 

Ելնելով վերոգրյալից՝ խնդրում եմ ________________________________________

 

_______________________________________________________________________:

 

Դիմումով ներկայացվող խնդրանքը/պահանջը

 

Կից ներկայացնում եմ

 

1. __________________________________

2. __________________________________

 

Նշել կցվող փաստաթղթերը (անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն, խնդրին առնչվող

փաստաթղթեր):

 

Դիմող ______________________________________

Անուն, ազգանուն

 

 

«______» __________ 2018թ.

 

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: