Հանրագիտարան

Զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները

Զինվորական ծառայության ընթացքում զինծառայողներն ունեն մի շարք պարտականություններ, որոնք չկատարելու դեպքում, որպես կանոն՝ սահմանված են որոշակի իրավական հետևանքներ:

Զինվորական ծառայության ընթացքում տարաբնույթ իրավական խնդիրներից խուսափելու համար կարևոր է, որ զինծառայողն իմանա իր իրավունքները և տիրապետի այն ընթացակարգերին, կանոններին, որոնցով կարգավորվում է զինվորական ծառայությունը:

 

Ցանկացած իրավիճակում զինծառայողն ունի իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք: Կարող է դիմել զորամասի իրավաբանին, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ցանկացած իրավաբանի, փաստաբանի, զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կամ իրավական աջակցություն ցուցաբերող հասարակական կազմակերպությունների (տե՛ս հավելված 9)։ Զինծառայողն ինքն է ընտրում իրավաբանական օգնություն ստանալու եղանակը:

 

Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը կամ իրավունքի իրականացման եղանակի ընտրության իրավունքը որևէ կերպ սահմանափակման ենթակա չէ:

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: