Մրցույթներ

Նկարչական մրցույթ - 2012 /
Կախարդական աշխարհում
Վարկանիշ` 132
Սամվել Դավթյան
ք. Երևանի թիվ 174 հմ/դ
Շրջանավարտ
Թեմա`
Կախարդական աշխարհում
Նկարի անվանում`
Տաթևի հեքիաթային աշխարհում
Վարկանիշ`
132