Մրցույթներ

Նկարչական մրցույթ - 2012 /
Համացանց
Վարկանիշ` 446
Օվսաննա Մկրտչյան
ք. Երևանի Խ.Աբովյանի ՀՊՄՀ-ի հեն. ա/դ
12 նկար
Թեմա`
Համացանց
Նկարի անվանում`
Համացանց
Վարկանիշ`
446