Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա
ձևավորում 2017-2018
Կանոններ
Աշխատանքներ
Մարզ` Կոտայք
Համայնք` ք. Աբովյան
Դպրոց` N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց