Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
Դպրոց` հիմնական
Մարզ` Լոռի
Համայնք` գ. Նեղոց