Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
110
Դպրոց` միջնակարգ
Մարզ` Տավուշ
Համայնք` գ. Նավուր