Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
305
Դպրոց` ք. Կովսականի մ/դ
Մարզ` Քաշաթաղ
Համայնք` ք. Կովսական