Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
52
Դպրոց` Միջնակարգ
Մարզ` Կոտայք
Համայնք` գ. Լեռնանիստ