Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
62
Դպրոց` Ավագ
Մարզ` Գեղարքունիք
Համայնք` ք. Վարդենիս