Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2015 / 2016
Աշխատանքներ
27
Դպրոց` Միջնակարգ
Մարզ` Կոտայք
Համայնք` գ. Քաղսի