Մրցույթներ

Աշխատանքներ
Դպրոց` գ. Շաղատի մ/դ
Մարզ` Սյունիք
Համայնք` գ. Շաղատ