Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
Դպրոց` N 1 հատուկ (օժանդակ) դպրոց
Մարզ` Կոտայք
Համայնք` ք. Աբովյան