Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
Դպրոց` Ավագ
Մարզ` Գեղարքունիք
Համայնք` ք. Մարտունի