Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
379
Դպրոց` միջնակարգ
Մարզ` Շիրակ
Համայնք` գ. Հոռոմ