Մրցույթներ

Դպրոցի արտաքին և ներքին տեսքի ամանորյա ձևավորում - 2014 / 2015
Աշխատանքներ
390
Դպրոց` միջնակարգ
Մարզ` Վայոց Ձոր
Համայնք` գ. Խաչիկ