Մրցույթներ

Գրական անկյուն / - 2011 Բանաստեղծություններ
Երվանդ Վարդանյան
ք. Երևանի թիվ 184 ա/դ
Շրջանավարտ 2012
Վարկանիշ՝ 4091
Բողոքել են՝ 20
ԵՐԵՎԱՆԻՆ

Սերմը, որ ցանվեց Արգիշտի ձեռքով,
Աստծո զորեղ հովանու ներքո,
Հայը՝ մեր նախնի, Էրեբունի կոչեց,
Որպեսզի անցներ դարերով երկար,
Գար, հասներ մեզ Երևան կոչված,
Բայց արդեն սերմը այդ զորեղ
Դարձել է մի սիրտ Երևանին մեր,
ԵՎ Էրեբունի սրտով Երևանը մեր,
Գնում է դարեր մեր Մասիս սարի
Պահապան ու սուրբ հայացքի ներքո: