Մրցույթներ

Պատմվածքներ
Վիկտորիա Չանախչյան
ք. Երևանի թիվ 112 ա/դ
Շրջանավարտ 2012
Վարկանիշ՝ 4742
Բողոքել են՝ 30
Դիտել
Լիանա Չանախչյան
ք. Երևանի թիվ 112 ա/դ
Շրջանավարտ 2014
Վարկանիշ՝ 3863
Բողոքել են՝ 23
Դիտել
Երվանդ Վարդանյան
ք. Երևանի թիվ 184 ա/դ
Շրջանավարտ 2012
Վարկանիշ՝ 2415
Բողոքել են՝ 8
Դիտել
Լիանա Չանախչյան
ք. Երևանի թիվ 112 ա/դ
Շրջանավարտ 2014
Վարկանիշ՝ 159
Բողոքել են՝ 1
Դիտել
Վիկտորիա Չանախչյան
ք. Երևանի թիվ 112 ա/դ
Շրջանավարտ 2012
Վարկանիշ՝ 141
Բողոքել են՝ 1
Դիտել
Վարդուհի Հարությունյան
ք. Երևանի թիվ 170 ա/դ
Շրջանավարտ 2013
Վարկանիշ՝ 141
Բողոքել են՝ 1
Դիտել
Լիլիթ Հարությունյան
ք. Երևանի թիվ 149 ա/դ
Շրջանավարտ 2016
Վարկանիշ՝ 124
Բողոքել են՝ 12
Դիտել
Միլենա Չարխչյան
ՃՇՀԱՀ հիմնադրամի Մ. Աբեղյանի անվ. ա/դ
Շրջանավարտ 2018
Վարկանիշ՝ 118
Բողոքել են՝ 1
Դիտել
Խաչիկ Ֆրղոյան
ք. Երևանի թիվ 184 ա/դ
Շրջանավարտ 2015
Վարկանիշ՝ 106
Բողոքել են՝ 12
Դիտել
Վարդուհի Հարությունյան
ք. Երևանի թիվ 170 ա/դ
Շրջանավարտ 2013
Վարկանիշ՝ 89
Բողոքել են՝ 1
Դիտել