Մրցույթներ

անուն, ազգանուն դպրոց, դասարան
1 Իլյա Լալազարյան
ք. Վաղարշապատի թիվ 4 հմ/դ
9-ա
2 Սոնա Գրիգորյան
գ. Սարդարապատի մ/դ
9-ա
3 Էլեն Աբրահամյան
ք. Երևանի թիվ 60 հմ/դ
4 Հայաստան Գրիգորյան
ք. Մասիսի թիվ 5 ա/դ
10 բն.
5 Ստյոպա Սեդրակյան
գ. Մրգաշատի թիվ 2 մ/դ
10ա
6 Ալիկ Թադևոսյան
ք. Եղեգնաձորի թիվ 2 հմ/դ
9-ա
7 Աստղիկ Համբարձումյան
գ. Դաշտի մ/դ
10
8 Սամվել Վարդանյան
ք. Երևանի թիվ 10 հմ/դ
9
9 Մարիամ Մովսիսյան
ք. Երևանի թիվ 93 մ/դ
9-բ
10 Արեն Ձավարյան
ք. Ալավերդու թիվ 8 ա/դ
10-բ
11 Արարատ Կարապետյան
ք. Երևանի թիվ 111 հմ/դ
9-ա
12 Վահան Սարգսյան
ք. Վաղարշապատի թիվ 4 հմ/դ
9-դ
13 Անդրանիկ Զարգարյան
ք. Վաղարշապատի թիվ 4 հմ/դ
14 Ազատ Ջավադյան
ք. Վաղարշապատի թիվ 12 հմ/դ
9-գ
15 Սվետլանա Գևորգյան
ք. Գյումրու <<Շիրակի պետական համալսարան>> հիմնադրամի ա/դ
10 բնագիտական