Duel Plus ինտելեկտուալ մրցույթ
Մասնակիցներ 2014
Այս բաժնում ընգրկված են բոլոր այն աշակերտները, որոնք ձեռք են բերել «Duel Plus» 2014 ինտելեկտուալ մրցույթի մասնակցության կտրոն և ներկայացել են «Dasaran.am» գրասենյակ` նախընտրական փուլին մասնակցելու համար: