Հանրագիտարան

ՅՈՒՆԵՍԿՕ

ՄԱԿ-ի Գիտության և Մշակույթի Կազմակերպությունը (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)՝ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության հատուկ գործակալություն է, որն հիմնվել է 1945 թ.։

Նրա հաստատված նպատակն է համերաշխության և անվտանգության օժանդակությունը՝ կրթության, գիտության և մշակույթի ոլորտներում միջազգային համագործակցության խրախուսման միջոցով՝ համընդհանուր հարգանքի և արդարության տարածման համար։ Կազմակերպության գլխավոր վարչությունը գտնվում է Փարիզում։

Առաքելություններ
 
Միավորված Ազգերի Կրթության, Գիտության և Մշակույթի Կազմակերպության (անգլ.UNESCO) առաքելությունն է՝ նպաստել խաղաղության պահպանմանը, նվազեցնել աղքատությունը, միջմշակութային երկխոսության օժանդակման միջոցով հասնել կրթությանը, գիտության, մշակույթի, կապի և տեղեկատվության դաշտի զարգացմանը: Կազմակերպությունը կենտրոնանում է, մասնավորապես երկու գլոբալ գերակայությունները՝ Աֆրիկա և գենդերային հավասարության:
 
Կազմակերպության այլ առաջնահերթություններից է, հասնելու որակյալ կրթության բոլորի համար, դիմակայել ձևավորվող սոցիալական ու բարոյական մարտահրավերներին, խթանել մշակութային բազմազանությունը, խաղաղության մշակույթը և կառուցել գիտելիքահենք հասարակություններ՝ տեղեկատվության և հաղորդակցության միջոցով:
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: