Հանրագիտարան

Սահմանադրական իրավունք

Սահմանադրական (Պետական) իրավունքը իրավունքի առանձին ճյուղ է, որն իրենից ներկայացնում է իրավական նորմերի ամբողջություն և ամրապնդում է հասարակական ու պետական կարգի հիմքերը:

 

Սահմանադրական իրավունքը ձևավորվել է որպես հասարակական իշխանության նոր տեսակի երևան գալուն զուգընթաց:
Պետական իրավունքի գլխավոր աղբյուրը սահմանադրությունն է, ուստի իրավունքի այս ճյուղը կոչվում սահմանադրական: Սահամանադրական իրավունքը սահմանում է հասարակական և պետական կառուցվածքի ձևերը, քաղաքացիների ժողովրդավարական ազատությունները, նրանց հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ իրավունքների ու ազատությունների նյութական, իրավական երաշխիքները և այլն:
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: