Հանրագիտարան

Պրոցեսոր

Համակարգիչների հիմնական տարրը Կենտրոնական Պրոցոսորն է կամ պարզապես Պրոցեսորը`   ինտեգրալ հատուկ միկրոսխեման, որը հենց բուն համակարգիչն է`   մեքենան:

Մշակիչ, պրոցեսոր (անգլերեն՝ Processor) կամ Կենտրոնական մշակիչ հանգույցը (ԿՄՀ) (անգլերեն՝ Central Processing Unit (CPU)) հանդիսանում է համակարգչի սարքավորումներից մեկը և իրականացնում է մեքենայական հրահանգները։ Տեխնիկապես այն մանրաշրջույթ է, որը կատարում է համակարգչային ծրագրերը, իրագործելով վայրկյանում միլիոնավոր և միլիարդավոր հրահանգեր:

Մշակիչները տարբերվում են ըստ տակտային հաճախականության, որից մասնավորապես կախված է համակարգչի արագությունը: Ժամանակակից սերնդի մշակիչների հաճախությունները տատանվում են 6 ՄՀ_ից մինչև 2.5 ԳՀց և ավելին:
 
Երբեմն համակարգիչը կարող է ունենալ մի քանի պրոցեսորներ:
 
Առհասարակ համակարգիչը հիշեցնում է մանկական <<կոնստրուկտոր>> խաղը, որը բաղկացած է առանձին ավարտուն հանգույցներից, որոնք միացնելով իրար, կարելի է հավաքել ամբողջ մեքենա: Այս հանգույցների ամենահիմնականը հավաքվում են պրոցեսորի տուփի մեջ, որը կարող է արտաքին ձևավորման տարբեր լուծումներ ունենալ: Սակայն կառուցվածքորեն պահպանվում է հստակ համաչափությունը: Նման համաչափությունը համակարգչային արտադրության ոլորտում ընդունված է անվանել <<ձև-գործոն>> տերմինով, որը համընկնում է տիպաչափս հասկացության հետ: Գոյություն ունեն 4 տիպաչափսեր, որոնց առաջին հերթին ենթարկվում են համակարգչի տուփը և մայր սալիկը: Դրանք են AT, ATX, LPX, NLX և դրանց փոքրացված տարբերակները:
 
Պրոցեսորների հիմնական պարամետրը տակտային հաճախականությունն է , որը բնորոշում է գործողությունների կատարման արագությունը: Ժամանակակից պրոցեսորների տակտային հաճախականությունը հասնում է 550 MHz-ի (միլիոն հերցի):
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: