Հանրագիտարան

Զինծառայողների հիմնական արձակուրդի իրավունքը

Պարտադիր զինծառայողներին հիմնական արձակուրդ տրվում է ծառայության ընթացքում մեկ անգամ`   ոչ պակաս, քան հինգ ամսվա օրացուցային ծառայության դեպքում:

Արձակուրդների տրման ժամանակացույցը կազմելիս արձակուրդի տրման հերթականությունը որոշելիս հաշվի է առնվում նաև զինծառայողի բարեխիղճ ծառայությունը:

 

 Հիմնական արձակուրդ տրվում է`  

1) շարքային կազմի զինվորական կոչում ունեցող զինծառայողներին`   10 օրացուցային օր,

2) կրտսեր ենթասպայական կազմի («կրտսեր սերժանտ», «սերժանտ», «ավագ սերժանտ», «ավագ») զինվորական կոչում ունեցող զինծառայողներին`   15 օրացուցային օր։

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 4-րդ մաս,

2. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ ենթակետ։

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: