Հանրագիտարան

Առողջական խնդիրներ՝ զինվորական ծառայության ընթացքում

Յուրաքանչյուր զինծառայող պետք է հոգ տանի իր առողջության պահպանման համար և չպետք է թաքցնի իր հիվանդությունը: Զինվորական ծառայության ընթացքում առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողն ունի բուժման իրավունք:

Հիվանդանալու դեպքում նա պարտավոր է այդ մասին անմիջապես զեկուցել իր անմիջական պետին և նրա թույլտվությամբ դիմել գնդի բուժկետ`   բժշկական օգնություն ստանալու:

 

Բուժօգնության կարիք ունեցողներին առավոտյան ստուգման ընթացքում վաշտի հերթապահը գրանցում է հիվանդների գրանցման գրքում`   նրանց գնդի բուժկետ ուղարկելու համար: Հանկարծակի հիվանդացած կամ վնասվածք ստացած զինծառայողներն օրվա ցանկացած ժամին անհապաղ ուղարկվում են գնդի բուժկետ:

 

Բուժզննում անցնելուց հետո հիվանդները բուժման են ուղարկվում գնդի բուժկետ, գնդից դուրս գտնվող բուժհիմնարկ (հոսպիտալ, հիվանդանոց) կամ նրանց նշանակվում է ամբուլատոր բուժում`   պայմանավորված հիվանդության բնույթով:

 

Արձակուրդի կամ գործուղման ժամանակ հիվանդացած զինծառայողներին ստացիոնար բուժման են ուղարկում զինվորական պարետները կամ զինվորական կոմիսարները:

 

Զինծառայողներն ու նրանց ընտանիքների անդամները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովվում են որակյալ բժշկական օգնությամբ:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածի 1-ին մաս,

2. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագրքի 236-րդ, 337-րդ, 350-րդ, 351-րդ, 352-րդ, 357-րդ կետեր։

 

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: