Հանրագիտարան

Զինծառայողների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները

Ժամանակակից աշխարհում լայնորեն տարածված է «համազգեստով քաղաքացի» հասկացությունը՝ հիմքում ունենալով այն գաղափարը, որ զինվորականները պետք է օգտվեն միևնույն հիմնարար ազատություններից, և նրանց իրավունքներն ու արժանապատվությունը պետք է պաշտպանվի այնպես, ինչպես ցանկացած այլ քաղաքացունը`   հաշվի առնելով զինվորական ծառայության պայմաններից բխող սահմանափակումները։

Իրենց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար զինծառայողներն ունեն մի շարք երաշխիքներ: Այդ երաշխիքներից են.

 

▪ զինծառայողները գտնվում են պետության պաշտպանության տակ,

▪ զինծառայողների կյանքը, առողջությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը պահպանվում է օրենքով,

 

▪ զինծառայողին անվանարկելը, սպառնալիքը, բռնությունը կամ ոտնձգությունը նրա կյանքի, առողջության, ունեցվածքի նկատմամբ և զինծառայողի վրա դրված պարտականությունների կատարմանը խոչընդոտող այլ գործողությունները, ինչպես նաև նրա իրավունքների ոտնահարումը առաջացնում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն,

 

▪ զինվորական ծառայությունը կազմակերպվում է զինծառայողների իրավունքների և ազատությունների առաջնահերթության սկզբունքով,

 

▪ պետությունն ապահովում է զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավական ու սոցիալական պաշտպանվածությունը:

 

Պարտադիր ժամկետային զինծառայողները ունեն նաև ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրելու և հանրաքվեի օրը հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք:

 

Իրավական հիմքեր.

1. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 48-րդ հոդվածի 1-ին մաս,

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մաս,

2. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Սահմանադրական օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մաս,

3. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագրքի 6-րդ, 7-րդ կետեր։

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: