Հանրագիտարան

Ինչպե՞ս ձեռք բերել զինվորական մասնագիտություն

18 տարին չլրացած քաղաքացիները, ինչպես նաև մինչև 23 տարեկան`   պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիները, զինծառայողները կարող են մասնակցել ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելությանը:

Ռազմաուսումնական հաստատություններում սովորող անձինք ձեռք են բերում զինվորականի մասնագիտություն (տես՝ հավելված 3):

 

Պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիներն ուսումնառության ընթացքում համարվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ, և նրանց վրա տարածվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողների համար օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մաս։

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: