Հանրագիտարան

Կա՞ արդյոք պարտադիր զինվորական ծառայությանն այլընտրանք

Պարտադիր զինվորական ծառայությունը կարող է փոխարինվել այլընտրանքային զինվորական ծառայությամբ կամ այլընտրանքային աշխատանքային ծառայությամբ:

Այլընտրանքային զինվորական ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին հակասում է միայն զենք կրելը, պահելը, պահպանելը կամ օգտագործելը:

 

Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմունքներին հակասում է ընդհանրապես զինվորական ծառայություն անցնելը:

 

Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին՝ ըստ ՀՀ օրենսդրության, չի կարող հրաժարվել իր ծառայությունից և ընտրել այլընտրանքային ծառայությունը, իսկ այլընտրանքային ծառայություն անցնող քաղաքացին չի կարող հրաժարվել իր ծառայությունից և ընտրել պարտադիր զինվորական ծառայությունը:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մաս,

2. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված։

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: