Հանրագիտարան

Ի՞նչ է զորակոչը

Զորակոչը գործընթաց է, որի միջոցով անձը կանչվում և ներգրավվում է պարտադիր զինվորական ծառայության: Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը հայտարարվում է տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան երկու անգամ (ամառային եւ ձմեռային զորակոչներ):

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին քաղաքացու ներկայությունն ապահովելու նպատակով պետությունը քաղաքացուն փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է զինվորական կոմիսարիատ ներկայանալու պարտավորության մասին:

 

Քաղաքացիները պարտավոր են ծանուցման մեջ նշված ժամկետում ներկայանալ իրենց հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ մոտակա զինվորական կոմիսարիատ:

 

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչին մասնակցելու պարտականության խախտումը կարող է առաջացնել քրեական պատասխանատվություն:

 

Օրենքի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները չեն կարող ընդունվել հանրային ծառայության, ինչպես նաև չեն կարող ընդունվել պայմանագրային զինվորական ծառայության:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետ,

2. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին ենթակետ,

3. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մաս,

3. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մաս,

4. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մաս,

5. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված,

6. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 327 հոդված:

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: