Հանրագիտարան

Որքա՞ն է պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը

Ժամկետային զինվորական ծառայությունը բաղկացած է պարտադիր և պայմանագրային զինվորական ծառայություններից: Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է 24 ամիս:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցած և որպես պահեստազորի սպայական կազմ որակավորված անձանց զինվորական ծառայության ժամկետը ևս 24 ամիս է:

 

Այն դեպքերում, երբ պարտադիր զինծառայողը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր և զինվորական ծառայության անցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում (տես՝ հավելված 2)՝ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է 36 ամիս:

 

Պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված անձանց համար պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ժամկետով:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ մասեր:

 

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: