Հանրագիտարան

Զորացրման կարգը

Պարտադիր զինծառայողները զինվորական ծառայությունից արձակվում են

 

1) պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու դեպքում,

2) վաղաժամկետ՝

 

ա. պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու դեպքում: Առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ արձակվելու դեպքում զինծառայողին տրամադրվում են նաև նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ առկա փաստաթղթերը,

 

բ. օրենքով սահմանված որոշակի ընտանեկան պայմաններից ելնելով (տե՛ս հավելված 8),

գ. զոհվելու (մահանալու) կամ դատական կարգով մահացած ճանաչվելու դեպքում:

 

Իրավական հիմքեր.

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ մասեր։

 

 

 

Այս բաժնի հոդվածները կազմվել են «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի կողմից մշակված «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» ուղեցույցի հիման վրա։
Տեղեկատվության ճշգրտության համար Dasaran.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում: