Այս բաժինը Ձեզ հնարավորություն է տալիս
սովորել ճանապարհային երթևեկության կանոնները:

Թեստերը կարող եք անցնել` ընտրելով
  • հարցերի 10 խմբերից մեկը
  • պատահական հարցեր
Թեստի արդյունքը համարվում է դրական, եթե Դուք
ճիշտ եք պատասխանել բոլոր հարցերին:
Անցնելով այս բաժնում ներկայացված թեստերը՝ Դուք կարող եք ոչ միայն ստուգել Ձեր ստացած տեսական գիտելիքներն, այլև ստանալ վարկանիշ:

Ընդ որում՝ թեստերն անցելու համար Ձեզ կտրվի 5 րոպե: